hotspotmonitor 1.2.0 (nl)
user:
password:

Hotspotmonitor meet aantrekkelijke plekken

Wat vindt u hele aantrekkelijke, voor u waardevolle of belangrijke plekken? En waarom? In deze "Hotspotmonitor" kunt u uw eigen aantrekkelijke plekken op een kaart aangeven. Vervolgens kunt u aangeven waarom u deze plekken aantrekkelijk vindt.
Waarom vragen we u mee te doen aan de Hotspotmonitor?

Veel mensen hebben uitgesproken voorkeuren over wat ze een mooie plek vinden, een mooi landschap of een bijzonder gebied. Maar bij ruimtelijke beleidskeuzes, dat zijn keuze voor de beste locatie voor wegen, woonwijken, bedrijventerrein, landbouw of nieuwe natuur, wordt met deze voorkeuren niet of nauwelijks rekening gehouden. Daarom heeft de Rijksuniversiteit Groningen samen met het Planbureau voor de Leefomgeving het initiatief genomen tot de Hotspotmonitor. Met dit instrument kunnen we in Nederland mensen gemakkelijker en beter vragen naar hun aantrekkelijke, waardevolle of belangrijke plekken; en er dus beter rekening mee houden. Uw inbreng is van grote waarde!


Eerst uw gebruikers naam

Om de enquete te starten, dient u eerst hieronder uw gebruikers naam in te voeren en te drukken op de knop "verder". U wordt dan vanzelf doorgestuurd naar de vragenlijst.